Celem działalności Klubu jest organizowanie i propagowanie żeglarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, stwarzanie członkom Klubu dogodnych warunków do uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych, rozwijanie umiłowania przyrody i świadomości ekologicznej, krzewienie znajomości sztuki żeglarskiej, przestrzeganie zasad etyki i etykiety żeglarskiej, kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i sportowych. Członkiem - uczestnikiem Klubu może być osoba w wieku poniżej lat 18 jednak nie młodsza niż 7 lat, za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów. Nie przysługuje jej jednak czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Klubu do czasu uzyskania pełnoletniości. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników, w tym także członków Klubu.

Regaty Żeglarskie

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKICH

w klasach

 SŁONKA, EUROPA

oraz

FINN, FD,  SIGMA ACTIWE, OPTIMIST, KABINOWE

Regaty Zakończenia  Sezonu

Wolsztyn 2015

 

1. Organizator regat.     

Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski / Wolsztyński Klub Żeglarski

64 – 200 Wolsztyn

Niałek Wielki 60G 

 

2. Termin, miejsce regat.

Termin regat:             26.09.2015 – 27.09.2015 r.

Miejsce rozgrywania regat:

Jezioro Berzyńskie, przystań żeglarska WKŻ Wolsztyn, Niałek Wielki 60 G

 

3. Zasady rozgrywania regat:

Regaty zostaną przeprowadzone z podziałem na następujące klasy:

A – sportowe:

• Słonka

• Europa

• Finn

• Optimist

• FD

• SIGMA Activ

B – turystyczne:

• Kabinowe 

Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów, planuje się rozegranie 5 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 wyścigów planuje się odrzucenie najgorszego wyniku.

Wpisowe do regat:

- Optimist                                                                                         20,- PLN

- Europa, Finn                                                                                    30,- PLN

- Słonka, SIGMA Active, Kabinowe                                                           60,- PLN

 

Regaty zostaną rozegrane zgodnie z:

- Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF edycja 2013 - 2016,

- Przepisami Klasowymi (dla danej klasy)

- Instrukcją Żeglugi (udostępnioną w dniu rozpoczęcia regat)

- Niniejszym zawiadomieniem o regatach

W regatach mogą brać udział zawodnicy posiadający dokumenty wymagane przez przepisy   §5 „Dokumenty wymagane od uczestników regat” określone w Zasadach Organizacji żeglarskich Imprez Sportowych i Sportowo-rekreacyjnych PZŻ: 

- licencję zawodnika

- ubezpieczenie OC (dla jachtów klas: Słonka, FD, OPP, Europa, Finn, SIGMA Actiwe na sumę gwarancyjną minimum  1 500 000,00 Euro)

- uprawnienia Żeglarskie (jeżeli są wymagane do prowadzenia danego jachtu),

- zaświadczenie lekarskie wydane przez WPS-L lub lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej,

- certyfikat jachtu,

- zgoda PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)

- dowód wpłaty wpisowego do regat

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w pomieszczeniu KS na terenie organizatora w pierwszym dniu regat od godz. 9:00 do 10:00. Start do pierwszego wyścigu w                     dniu 26.09.2015 r. planowany jest na godz. 11.00.

Wszyscy zawodnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

Kluby zgłaszające do regat 5 jachtów lub więcej zobowiązane są do zabezpieczenia trasy regat jedną motorówką asekuracyjno-ratowniczą. Wszystkie łodzie pomocnicze i łodzie trenerów uczestniczących w regatach należy akredytować w na załączonych wnioskach u organizatora regat.

Jacht którego załoga wyrzuci śmieci do wody, może być ukarany decyzją komisji regatowej lub zespołu protestowego po rozpatrzeniu protestów.

4. Nagrody. 

Dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych klasach przewidziane są puchary, medale oraz  dyplomy.

5. Prawa do wizerunku

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie  swego wizerunku przez organizatorów w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat

6. Pozostałe informacje

Zakwaterowanie – informacje dostępne na stronie internetowej www.wolsztyn.pl (dział turystyka)

  1. O.W. „U Karola”     –  tel. (068) 346 81 19
  2. Hotel OSiR                –  tel. (068) 384 33 20
  3. Hotel „Kaukaska”   –  tel. (068) 347 12 83
  4. Motel „Montana”    –  tel. (068) 347 15 02

11.04.2022 Zawiadomienie o regatach: EUROPA

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKICH

w klasie

 

EUROPA

ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY

 

Regaty Otwarcia Sezonu

pod patronatem

Starosty i Burmistrza Wolsztyna

Wolsztyn 2022


11.04.2022 Zawiadomienie o regatach: FD

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKICH

w klasie

 

FD

FLYING DUTCHMAN

 

Regaty Otwarcia Sezonu

 

 

Wolsztyn 2022


05.01.2022 Walne zgromadzenie członków klubu WKŻ Wolsztyn

Zarząd Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego 

zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

które odbędzie się w sobotę 15 stycznia o godzinie 15:00 

na terenie przystani WKŻ Wolsztyn w Niałku Wielkim

 
W trakcie trwania zebrania obowiązuje reżim sanitarno-epidemiologiczny.
 
W przypadku wprowadzenia nowych obostrzeń związanych z COVID-19 zostanie wyznaczony nowy termin zebrania.
 
 
Zarząd Klubu

16.06.2021 KURS - PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO I HOLOWANIA NARCIARZA

Wolsztyński Klub Żeglarski organizuje kursy na:

PATENT STERNIKA MOTOROWEGO

LICENCĘ NA HOLOWANIE NARCIARZA WODNEGO


16.04.2021 Regaty Rozpoczęcia Sezonu 2021 - ODWOŁANE

REGATY ROZPOCZĘCIA SEZONU 2021    -    COVID-19 !!!
 
 
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.
 
 
Z przykrością informujemy, iż pomimo ustanowienia w dniu 16.04.2021 r. nowych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, Zarząd WKŻ Wolsztyn zdecydował o odwołaniu Regat Rozpoczęcia Sezonu 2021.(Odbedą się one w innym terminie).
 
Nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów rozporządzenia i zagwarantować bezpieczeństwa! Nie podejmujemy niepotrzebnego ryzyka. Dbamy o siebie nawzajem! Jesteśmy za siebie wszyscy odpowiedzialni!
 
 
Z Żeglarskim Pozdrowiniem. 

1 « [1] [2] [3] [4] » 44
Optimist Grupa B
Europa
Ok-Dinghy
Finn
Hornet
Omega
Windsurfing
Śródlądowa
Morska
Turystyka kajakowa
Płetwonurkowie
MotorowodnaWKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn

WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn

WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn
Wolsztyński Klub Żeglarski- jez. Bierzyńskie
Wolsztyn
Niałek Wielki 60G
64-200 Wolsztyn
NIP: 923-10-26-518

e-mail: wkz@wkz.com.pl

Komandor Ryszard Derwich 608 072 811
                                            

Wszystkie prawa zastrzeżone Wolsztyński Klub Żeglarski Copyright © by www.wkz.org.pl 2010 - 2023. Projekt strony: PRESSTU.PL
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.wkz.org.pl)


stat4u