Celem działalności Klubu jest organizowanie i propagowanie żeglarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, stwarzanie członkom Klubu dogodnych warunków do uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych, rozwijanie umiłowania przyrody i świadomości ekologicznej, krzewienie znajomości sztuki żeglarskiej, przestrzeganie zasad etyki i etykiety żeglarskiej, kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i sportowych. Członkiem - uczestnikiem Klubu może być osoba w wieku poniżej lat 18 jednak nie młodsza niż 7 lat, za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów. Nie przysługuje jej jednak czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Klubu do czasu uzyskania pełnoletniości. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników, w tym także członków Klubu.

Patenty żeglarskie PZŻ

Od roku 2007 obowiązuje nowy regulamin stopni żeglarskich wprowadzonych przez Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Dz.U. z 2006 r. nr 105 poz. 712) oraz Komunikat Ministra Sportu dot. rozporządzenia z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa.
Informację o warunkach wymiany dotychczas obowiązujących patentów oraz uzyskania nowych podajemy poniżej, którą także można znalezć na stronie internetowej www.pya.org.pl :

a)wymiana dotychczasowych patentów na nowo obowiązujące:

Osoba ubiegająca się o wymianę patentu żeglarskiego (żeglarza jachtowego na żeglarza jachtowego, sternika jachtowego na sternika jachtowego, jachtowego sternika morskiego na jachtowego sternika morskiego oraz jachtowego kapitana żeglugi wielkiej, jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej, kapitana jachtowego na kapitana jachtowego) powinna przesłać do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14) następujące dokumenty:

- oryginał patentu,
- wniosek o wydanie patentu:
- wniosek o wydanie patentu żeglarza jachtowego
- wniosek o wydanie patentu sternika jachtowego
- wniosek o wydanie patentu jachtowego sternika morskiego
- wniosek o wydanie patentu kapitana jachtowego,
- zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm ( naklejone na wniosku )
- kserokopię dowodu wpłaty kwoty 50 zł (lub 25 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat) na konto PZŻ nr 78 1060 0076 0000 4010 4000 1093.

b)uzyskanie nowych patentów i warunki przystąpienia do egzaminu:

Osoba ubiegająca się o wydanie patentu składa następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie patentu;
2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stażowych:
- opinie z odbytych rejsów lub
- osobiste oświadczenia potwierdzone przez armatora statku, w przypadku rejsów prowadzonych samodzielnie;
3) pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa, jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia;
4) zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.
5) zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
6) kserokopię dowodu wpłaty kwoty 50 zł lub 25 zł dla młodzieży uczącej się do 26 lat na konto PZŻ nr 78 1060 0076 0000 4010 4000 1093.

Do uzyskania patentu:

1) żeglarza jachtowego - jest uprawniona osoba, która:
- ukończyła 12 rok życia,
- ukończyła szkolenie na stopień żeglarza jachtowego,
- zdała egzamin na stopień żeglarza jachtowego;

2) sternika jachtowego - jest uprawniona osoba, która:
- ukończyła 18 rok życia,
- ukończyła szkolenie na stopień sternika jachtowego,
- odbyła co najmniej dwa rejsy pełnomorskie w czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
- zdała egzamin na stopień sternika jachtowego;

3) jachtowego sternika morskiego - jest uprawniona osoba, która:
- ukończyła 18 rok życia,
- posiada stopień sternika jachtowego,
- odbyła co najmniej trzy rejsy pełnomorskie po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w czasie co najmniej 600 godzin żeglugi, w tym co najmniej 200 godzin żeglugi na statkach o długości całkowitej od 12 do 18 m, oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem co najmniej do dwóch portów o średnim skoku pływu powyżej 1,5m.

4) kapitana jachtowego - jest uprawniona osoba, która:
- posiada stopień jachtowego sternika morskiego,
- odbyła co najmniej sześć rejsów pełnomorskich, w czasie co najmniej 1 200 godzin żeglugi, po uzyskaniu stopnia sternika jachtowego, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia statku o długości całkowitej od 10 do 18 m po uzyskaniu stopnia jachtowego sternika morskiego, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na statku o długości całkowitej powyżej 20 m.


Egzaminy na stopnie żeglarskie organizowane w WOZŻ. (żeglarz jachtowy i sternik jachtowy)

Po przeprowadzeniu egzaminu dokumentacja trafia do biura WOZŻ celem sprawdzenia przez sekretarza Komisji Szkolenia WOZŻ. Po sprawdzeniu dokumentacja zostaje przesłana do Biura Polskiego Związku Żeglarskiego (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14).
Dokumentacja powinna zawierać: - protokół KE wraz z Zestawieniem zbiorczym osób przystępujących do egzaminu, wnioski o wydanie patentów z naklejonym zdjęciem o wym. 3,5 x 4,5 cm osób, które zdały egzamin (druki jak wyżej),
- wpłaty za patenty żeglarskie na konto WOZŻ nr 77 1500 1054 1210 5005 7434 0000.

Biuro PZŻ po wystawieniu przesyła patenty listem poleconym na adres wskazany na wniosku o wydanie patentu (decyzja Prezydium PZŻ z dnia 30 października 2006 r.) 
Wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne rodzaje stopni żeglarskich oraz opłat za czynności związane z wydaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji do uprawiania żeglarstwa: patentu:

a) opłata za przeprowadzenie egzaminu na stopnie:
- żeglarza jachtowego - wynosi 200 PLN
- sternika jachtowego - wynosi 300 PLN
b) opłata za wydanie patentu - wynosi 50 PLN
c) uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty o których mowa w ust. a i b, w wysokości 50%

 

http://www.szkolenie.pzż.eu/index.php?zakladka=242

 


11.04.2022 Zawiadomienie o regatach: EUROPA

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKICH

w klasie

 

EUROPA

ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY

 

Regaty Otwarcia Sezonu

pod patronatem

Starosty i Burmistrza Wolsztyna

Wolsztyn 2022


11.04.2022 Zawiadomienie o regatach: FD

ZAWIADOMIENIE O REGATACH ŻEGLARSKICH

w klasie

 

FD

FLYING DUTCHMAN

 

Regaty Otwarcia Sezonu

 

 

Wolsztyn 2022


05.01.2022 Walne zgromadzenie członków klubu WKŻ Wolsztyn

Zarząd Wolsztyńskiego Klubu Żeglarskiego 

zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

które odbędzie się w sobotę 15 stycznia o godzinie 15:00 

na terenie przystani WKŻ Wolsztyn w Niałku Wielkim

 
W trakcie trwania zebrania obowiązuje reżim sanitarno-epidemiologiczny.
 
W przypadku wprowadzenia nowych obostrzeń związanych z COVID-19 zostanie wyznaczony nowy termin zebrania.
 
 
Zarząd Klubu

16.06.2021 KURS - PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO I HOLOWANIA NARCIARZA

Wolsztyński Klub Żeglarski organizuje kursy na:

PATENT STERNIKA MOTOROWEGO

LICENCĘ NA HOLOWANIE NARCIARZA WODNEGO


16.04.2021 Regaty Rozpoczęcia Sezonu 2021 - ODWOŁANE

REGATY ROZPOCZĘCIA SEZONU 2021    -    COVID-19 !!!
 
 
 
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.
 
 
Z przykrością informujemy, iż pomimo ustanowienia w dniu 16.04.2021 r. nowych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, Zarząd WKŻ Wolsztyn zdecydował o odwołaniu Regat Rozpoczęcia Sezonu 2021.(Odbedą się one w innym terminie).
 
Nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów rozporządzenia i zagwarantować bezpieczeństwa! Nie podejmujemy niepotrzebnego ryzyka. Dbamy o siebie nawzajem! Jesteśmy za siebie wszyscy odpowiedzialni!
 
 
Z Żeglarskim Pozdrowiniem. 

1 « [1] [2] [3] [4] » 44
Optimist Grupa B
Europa
Ok-Dinghy
Finn
Hornet
Omega
Windsurfing
Śródlądowa
Morska
Turystyka kajakowa
Płetwonurkowie
MotorowodnaWKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn

WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn

WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn WKŻ Wolsztyn
Wolsztyński Klub Żeglarski- jez. Bierzyńskie
Wolsztyn
Niałek Wielki 60G
64-200 Wolsztyn
NIP: 923-10-26-518

e-mail: wkz@wkz.com.pl

Komandor Ryszard Derwich 608 072 811
                                            

Wszystkie prawa zastrzeżone Wolsztyński Klub Żeglarski Copyright © by www.wkz.org.pl 2010 - 2023. Projekt strony: PRESSTU.PL
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.wkz.org.pl)


stat4u